Přeskočit na obsah

Veřejné osvětlení

Světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení

Provozovna veřejného osvětlení pečuje o veřejné osvětlení Statutárního města Opavy a městských částí.

Veřejné osvětlení

Provozovna „Veřejné osvětlení“ provádí jednak správu a údržbu veřejného, slavnostního osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve Statutárním městě Opava a jednak realizuje výstavbu osvětlení nových. Výstavbu nových sítí veřejných osvětlení a další jednotlivé práce a činnosti nabízí také soukromým a podnikatelským subjektům, využívá přitom letitých zkušeností získaných realizací údržby soustavy veřejného osvětlení ve Statutárním městě Opava.

Veřejné osvětlení a světelně řízené křižovatky přispívají k bezpečnému životu občanů ve městě. Provozovna pečuje o veřejné osvětlení města Opavy a městských částí v počtu cca 7.038 tis. svítidel na 6.291 světelných místech, přičemž se tento počet každoročně zvyšuje. Dále pečuje o 11 světelně řízených křižovatek, 3 světelně řízené přechody pro chodce, 196 světelných těles Zebra na 140 nasvětlených přechodech pro chodce, 40 slavnostních nasvětlení budov a stromů, čítající 207 světelných těles.

Dále zajišťuje, instaluje a udržuje vánoční osvětlení města, kdy zejména v centru a na hlavních výpadovkách instaluje na sloupy veřejného osvětlení celkem 251 prvků s vánočními motivy, součástí vánoční výzdoby je také každoročně nazdobení a nasvětlení vánočních stromů.

Veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení ve městě Opava je monitorováno a dálkově řízeno z centrálního dispečinku provozovny, v areálu společnosti na ulici Těšínské a stejně tak jsou z tohoto dispečinku monitorovány světelně řízené křižovatky. Velmi rychlé odstraňování poruch na veřejném osvětlení ohrožujících zdraví občanů (dochází k nim v důsledku vandalismu a autohavárií) umožňuje udržování nepřetržité 24 hodinové pohotovosti pracovníky společnosti. Mimo systematickou a pravidelnou údržbu a kontrolu provádí TSO pravidelné obměny svítidel za výkonnější a přitom úspornější zařízení, s cílem snižování energetické náročnosti a tím úspory výdajů. 

Veřejné osvětlení

Telefonní číslo pro ohlášení závad a poruch na veřejném osvětlení, nebo světelném signalizačním zařízení

Kancelář provozovny