Přeskočit na obsah

Údržba pozemních komunikací

Zimní údržba místních komunikací

Zimní údržba místních komunikací

Technické služby Opava s.r.o., v souladu s Operačním plánem zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Opavy, který každoročně schvaluje Rada města, zajišťují zmírňování následků způsobených povětrnostními vlivy na místních komunikacích ve Statutárním městě Opava a městských částech, a to dle pořadí důležitosti. Jedná se o pluhování cca 131 km vozovek místních komunikací, z toho 41,3 km vozovek je udržováno chemicky posypem zvlhčenou solí. Co se týče údržby chodníků, pak tato je prováděna zejména strojně pluhováním chodníkovými sypači s následným posypem inertním materiálem. Celková délka chodníků udržovaných strojně činí 49,174 km a celková výměra chodníků udržovaných ručně činí 23,814 m2. Dále je udržováno 65 zastávek MHD, 6 lávek pro pěší a 12,709 km chodníků na městských hřbitovech. Traktorem s radlicí je pluhováno 10,855 km chodníků v parcích a sadech.


Operační plán zimní údržby ve Statutárním městě Opava pro rok 2023/2024

Mapa zimní údržby chodníků na sezónu 2023/2024 ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (opava-city.cz)

Zimní údržba místních komunikací

Kancelář provozovny komunikace

Dispečink zimní údržby