Přeskočit na obsah

Parkování motorových vozidel

Zóna placeného stání

Zóna placeného stání (doklad za parkovné)


Ceník platný od 1. 12. 2023

Podmínky pro vydávání parkovacích karet

Provozní řád a ceník parkoviště na náměstí Svobody v Opavě

Služba SMS parkovné v Zóně placeného stání

SMS parkovné – návod

SMS parkovné – web – u platby parkovného formou SMS – tisk dokladu


V návaznosti na nový zákon 370/2017 Sb., který se týká platebních služeb, se mobilní operátoři rozhodli počínaje dnem 13. 1. 2018 omezovat výši plateb prostřednictvím všech Premium SMS služeb a budou hlídat níže uvedené limity u telefonních čísel svých zákazníků používajících tyto služby. Po dosažení limitu nepovolí operátoři z daného čísla další využití Premium SMS služeb.

  • Pro jednorázovou platbu je limit 50 € (cca 1300 Kč dle aktuálního kurzu ČNB),
  • Měsíční limit 300 € (cca 7800 Kč za měsíc),
  • Roční limit 2 500 € (cca 65 000 Kč za rok).

Uvedené limity jsou pro využití u služeb (SMS jízdenka, SMS parkovné apod.), které zákazníci platí z mobilů s využitím Premium SMS, dostatečně vysoké, takže se vás to zdánlivě netýká. Může se však stát, že si zákazník vyčerpá limit na jiných Premium SMS službách a nebude tak moci zaplatit formou Premium SMS za tyto služby a mohou z toho vyplynout neoprávněné reklamace na nefunkčnost námi nabízených služeb.

Parkování motorových vozidel

Kancelář provozovny Komunikace

Parkovací dům