Přeskočit na obsah
3) Svoz odpadů a Sběrné dvory

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Harmonogram svozů odpadů

Harmonogram svozu odpadů


Svoz separovaných odpadů


Svoz BIO odpadů rok 2024

Svoz BIO odpadů v roce 2024 bude zahájen 18. března 2024

Podrobný rozpis naleznete v odkazu „Svoz BIO odpadů rok 2024“.

Během velikonočních svátků 29. března a 1. dubna probíhá svoz komunálních odpadů jako v běžný pracovní den.

Změny ve svozu bioodpadů od března 2024

V novém termínu bude zahájen svoz bioodpadů v ulicích Vrchní, Filípkova, Kostelní, Hillova, Rolnická, Za Humny, Vrchlického, Mlčochova, Pekařská – pouze od Rolnické směr do polí, Josefa Veselého, U Dráhy, U Mlýnka dne 26. března 2024 a následně vždy v liché úterý. Pekařská ulice od Rolnické směrem do centra zůstává beze změny. Dále dochází ke změně na ulici Karla Kerna, kde se svoz z liché středy přesouvá na lichý čtvrtek. Ke změně dochází na základě vyhodnocení svozu bioodpadu z logistických důvodů.

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Kancelář provozovny Odpady

553 759 122

(dotazy ke svozu odpadů, výměně nádoby na odpad apod.)

Dotazy ke sběrným dvorům

Hlášení černých skládek, odpadkové koše