Přeskočit na obsah
3) Svoz odpadů a Sběrné dvory

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Harmonogram svozů odpadů

Harmonogram svozu odpadů

ZMĚNA četnosti svozu odpadů se rozšiřuje o další místa

Aktuální informace o změně četnosti svozu komunálního odpadu v Opavě naleznete zde:

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/co-se-deje/zmena-cetnosti-svozu-odpadu-se-rozsiruje-dalsi-mista.html

Svoz komunálního odpadu z popelových nádob občanů v Městských částech Opavy od 30. 1. 2023

Svoz komunálních odpadů


Svoz separovaných odpadů


Svoz BIO odpadů rok 2023

UKONČENÍ svozu BIO odpadu v Opavě v pátek 1. prosince 2023 a to vývozem odpadu z Malých Hoštic a Pustých Jakartic.

S prvními svozy BIO odpadu začnou zaměstnanci Technických služeb Opava s.r.o. postupně montovat na všechny nádoby čipy, které poslouží k evidenci výsypů. Pro usnadnění a zrychlení této činnosti žádáme všechny, aby vždy v den pravidelného svozu BIO odpadu ponechali nádobu na ulici až do 14. hodiny.

Nádoby na BIO odpad patřící firemním zákazníkům se označovat čipy nebudou.

Děkujeme za spolupráci

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Kancelář provozovny Odpady

553 759 122

(dotazy ke svozu odpadů, výměně nádoby na odpad apod.)

Dotazy ke sběrným dvorům

Hlášení černých skládek, odpadkové koše