Přeskočit na obsah
3) Svoz odpadů a Sběrné dvory

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Harmonogram svozů odpadů

Harmonogram svozu odpadů

Svoz komunálních odpadů


Svoz separovaných odpadů


Svoz BIO odpadů

UKONČENÍ SVOZU BIO ODPADU VE 46 a 47 týdnu

V městských částech bude ve 46. týdnu (14. – 18. 11.)

V nečleněné části Opavy (Jaktař, Kateřinky, Kylešovice, Předměstí) ve 47. týdnu (21. – 25. 11.).

Svoz bioodpadu ze sídlišť bude ukončen 25. 11. 2022. 

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Kancelář provozovny Odpady

553 759 122

(dotazy ke svozu odpadů, výměně nádoby na odpad apod.)

Dotazy ke sběrným dvorům

Hlášení černých skládek, odpadkové koše