Přeskočit na obsah

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Čistota a úklid města

Čistota a úklid města, odpadové taxi

Středisko ČISTOTA MĚSTA provádí ruční úklid odpadků z veřejných prostranství, ploch, chodníků a vozovek místních komunikací ve Statutárním městě Opavě. Provozovna zajišťuje pravidelné vysypávání a údržbu odpadkových košů,  likvidaci černých skládek a sběr uhynulých zvířat. V zimním období zajišťuje v souladu s Operačním plánem zimní údržby odklízení sněhu a posyp inertním materiálem na místech, na kterých toto není možno provádět strojně (zastávky městské hromadné dopravy, schodiště apod.).


Poskytované služby:

 • odpadkové koše
  • výsyp a údržba odpadkových košů na území města a v příměstských částech
  • výsyp a údržba „psích“ odpadkových košů, doplňování zásobníků pro sáčky na psí exkrementy
 • ruční úklid komunikací a výsyp odpadkových košů
  • čištění hladké žulové dlažby pěší zóny v centru města mycím strojem
  • sběr odpadků z městských komunikací v centru města samochodnými vysavači
  • sběr uhynulých zvířat z městských komunikací
 • ruční zimní údržba chodníků v zimním období v souladu s operačním plánem
 • odpadové taxi = převoz kusového odpadu do sběrných dvorů
  • Technické služby Opava a.s. nabízí odvoz kusového odpadu z místa trvalého bydliště do sběrného dvora k likvidaci nebo zpětnému odběru. Služba bude zahájena 1. dubna 2024 a bude poskytována na území Statutárního města Opavy mimo samostatné městské části = Podrobnosti naleznete zde: Odpadové taxi  

Čistota města a odpadové taxi

Vedoucí prozovny Odpady

Petr Opluschil,

553 759 121

 

Kancelář střediska:

Čistota města

Pekařská 37a, Opava

 

Hlášení černých skládek, úklid, odpadkové koše, odpadové taxi

tel:. 553 627 692

E-mail:

Hlášení černých skládek, úklid, odpadkové koše:

cistota.mesta@tsopava.cz

 

Odpadové taxi:

odpadovetaxi@tsopava.cz