Přeskočit na obsah
3) Svoz odpadů a Sběrné dvory

Odpady, sběrná místa, Reuse centrum a Odpadové taxi

Odpady, sběrná místa, Reuse centrum a Odpadové taxi

Technické služby Opava a.s., zajišťují svoz odpadů občanům Statutárního města Opavy a městských částí a dále sváží odpad zájemcům z řad podnikatelských subjektů a dalším 17 samostatným obcím v regionu.

Odpady, Sběrná místa, Reuse centrum a Odpadové taxi

Od 1. dubna 2024 služba ODPADOVÉ TAXI = převoz kusového odpadu do sběrných dvorů Technické služby Opava a.s. nabízí odvoz kusového odpadu z místa trvalého bydliště do sběrného dvora k likvidaci nebo zpětnému odběru. Služba bude poskytována na území Statutárního města Opavy mimo samostatné městské části

Podrobnosti naleznete zde: Odpadové taxi (odkaz na soubor)

Technické služby Opava a.s., zajišťují svoz odpadů občanům Statutárního města Opavy a městských částí. Jedná se o svoz odpadů komunálních, separovaných a biologicky rozložitelných. V areálu společnosti na ulici Těšínské, se nachází separační linka, na které je separovaný odpad dále tříděn a poté předáván k dalšímu zpracování.

V Opavě je přibližně 894 ks odpadkových košů. Koše v centru města (280 ks) jsou střediskem Čistoty města vysypávány minimálně 1 x denně, ostatní jsou vysypávány co druhý den. Dle potřeby a naplnění samozřejmě častěji, při kulturních akcích jsou realizovány výsypy navíc.

Černé skládky, které jsou buď nahlášeny občany, nebo které objeví osádky svozových vozů, jsou odklízeny v závislosti na kapacitě střediska čistoty města, která se úklidem města zabývá.

Reuse centrum umožňuje v provozní době centra občanům města Opavy odložení věci(í) v areálu sběrného dvora Přemyslovců v Jaktaři, na místě k tomu určeném. Občan věc odloží, čímž dá najevo, že ji nechce dále vlastnit.

V rámci centra bude rovněž provozována veřejná sbírka „Veřejná zeleň města Opavy“ za účelem výsadby a údržby zeleně na městských pozemcích.

Odložené věci se v Reuse centru budou shromažďovat maximálně do výše skladovací kapacity centra a následně vydávat zájemcům, kteří mohou formou příspěvku za tyto věci podpořit výsadbu veřejné zeleně v Opavě.

Hlavním cílem zřízení Reuse centra je minimalizace vzniku odpadů. Zřízením centra vzniká  možnost pro opětovné využití vybraných předmětů, kterých se chce jejich původní majitel zbavit.

Provoz zahájen 3. 8. 2022

Provozní doba: otevřen pouze letní provoz od 15. března do 15. listopadu

středa a sobota: 11:00 – 17:30 hodin

Podmínky pro příjem věcí do Reuse centra

Pravidla převzetí – předání předmětů

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Kancelář provozovny Odpady - Uzavírání smluv o svozu odpadu a výměny popelových nádob

553 759 124, 553 759 122

(dotazy ke svozu odpadů, výměně nádoby na odpad apod.)

Dotazy ke sběrným dvorům a Reuse centru, kontejnerová přeprava

Hlášení černých skládek, odpadkové koše