Přeskočit na obsah

Dětská hřiště a sportoviště

Základní informace

Základní informace

Dle platné legislativy a zpracovaného plánu pravidelných kontrol dětských hřišť jsou prováděny tyto činnosti:

  • 1 x týdně – běžná vizuální kontrola celého dětského hřiště, včetně úklidu, případné závady jsou odstraněny,
  • 1 x měsíčně – provozní měsíční kontrola – je provedena kontrola a dotažení všech spojů dětského hřiště, úklid.,
  • 1 x ročně – roční kontrola včetně revizní zprávy – je provedena podrobná kontrola celého dětského hřiště a hracích prvků, včetně stavu dopadových zón a stavu dřevěných a kovových konstrukcí. Z této kontroly je provedena výstupní revizní zpráva certifikovaným subjektem.

U pískovišť na veřejných prostranstvích, je prováděno pravidelně čištění, měsíčně kontrola a jednou za dva roky je v jarních měsících prováděna kompletní výměna písku. Ve všech pískovištích jsou prováděny namátkové zkoušky na výskyt škodlivin.