Přeskočit na obsah

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015

Společnost Technické služby Opava s.r.o. převzala dne 5.4.2016 v Clarion Congress Hotelu Ostrava z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015“. Společnost zvítězila v kategorii Podnikatelský sektor, firmy do 250 zaměstnanců.

Technickým službám Opava s.r.o. se tak dostalo dalšího významného ocenění poté, co se staly v listopadu minulého roku vítězem „Národní ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně v kategorii Malý a střední podnik“.

Společenská odpovědnost organizací je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.
Společenská odpovědnost je totiž jakási vyšší forma slušného chování, slušného k zaměstnancům, k zákazníkům, k přírodě, k okolí. To znamená, že organizace se soustřeďuje nejen na zisk, ale i na environmentální a společenské aspekty své činnosti. 
Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců, přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a zároveň může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit.

Výsledky na stránkách Moravskoslezského kraje.