Získaná ocenění

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018

Na slavnostním večeru v multifunkční hale GONG v Dolních Vítkovicích, byly v úterý 14. května 2019 oceněny nejlepší firmy a organizace v rámci „10. jubilejního ročníku Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018“.

Významného ocenění se v této národní soutěži dostalo opavské firmě Technické službyOpava s.r.o., která po dvou letech opět zvítězila v kategorii „Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců“. Cenu pro vítěze převzal z rukou hejtmana kraje prof. Ivo Vondráka ředitel společnosti Ing. Jan Hazucha společně s provozně – technickým náměstek Ing. Martinem Giráškem.

Jak ceny za společenskou odpovědnost, tak ceny kvality se rok od roku těší větší pozornosti, což se odráží také v množství přihlášených subjektů, jejichž počet roste. Jde o jediné soutěže, které účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

CSR nic nenařizuje, do ničeho nenutí. Říká, jak můžete dělat věci jinak a lépe, abyste mohli dosáhnout lepších výsledků. Je to směr, který klade důraz na změnu orientace organizací z krátkodobých na dlouhodobé cíle.

 

Technické služby Opava s.r.o.

Vyhráli už cenu hejtmana kraje dvakrát a to v roce 2015 a 2016. Jsou držiteli „Národní ceny za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ za rok 2015 a 2017, a to v kategorii Malý a střední podnik. Tyto Ceny obdrželi v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu. Společnost byla založena Městem Opava v roce 1995. Dnes má osm provozoven, kterými zajišťuje správu a údržbu majetku Statutárního města Opavy, zajišťuje také služby pro občany a podnikatele v Opavě. Klade vysoký důraz na požadavky a potřeby zaměstnanců. Při péči o lidský potenciál je jim velkým vzorem Tomáš Baťa, jehož jedno z hesel zní: „Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti“.

 

https://www.msk.cz/cz/verejnost/osobnosti-moravskoslezskeho-kraje-se-stal-jiri-michalek--i-diky-nemu-se-region-pysni-dolnimi-vitkovicemi-128892/

https://polar.cz/porady/spolecenska-odpovednost/spolecenska-odpovednost-18-05-2019-18-14

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně za rok 2017

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, konaném pod záštitou prezidenta republiky, byly v úterý 28. listopadu 2017 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

Významného ocenění se v této národní soutěži dostalo opavské firmě Technické služby Opava s.r.o., která po dvou letech zvítězila v „Ceně za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ za rok 2017, a to v kategorii Malý a střední podnik. Cenu pro vítěze programu Podnikáme odpovědně převzal provozně – technický náměstek Ing. Martin Girášek spolu s ředitelem společnosti Ing. Janem Hazuchou.

Vyhlášení 3. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ proběhlo v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu.

Tato velkolepá událost představuje vyvrcholení poslední části roku, která pod listopadovými akcemi v rámci „Listopadu – Měsíce kvality“ skrývá desítky odborných setkání, seminářů, konferencí a především také vyhlášením soutěží a projektů, které Rada kvality ČR každoročně zastřešuje.

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ jako součást Národní politiky kvality, představuje významný nástroj, jehož prostřednictvím Rada kvality ČR podporuje úsilí a motivuje malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky k odpovědnému a udržitelnému způsobu podnikání.

Národní ceny kvality ČR, se rok od roku těší větší pozornosti. To se odráží také v množství přihlášených subjektů, jejichž počet roste. Jde totiž o jedinou soutěž, která účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil na tiskové konferenci předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

 

O slavnostní události a udílení cen informoval Národní informační portál:

http://narodniportal.cz/3-rocnik-ceny-za-spolecenskou-odpovednost-podnikame-odpovedne-zna-sve-viteze/

http://narodniportal.cz/udileni-narodnich-cen-ve-spanelskem-sale/

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • oceneni-1
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016

Zástupci Technických služeb Opava s.r.o. ( TSO) převzali 16. května v ostravském Provoze Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016". Společnost zvítězila v kategorii Podnikatelský sektor - firmy do 250 zaměstnanců.

V oblasti společenské zodpovědnosti se firmě daří, obhájila totiž prvenství za rok 2015. Za ten se stala i držitelkou Národní ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně v kategorii Malý a střední podnik.

„Společenská odpovědnost je jakási vyšší forma slušného chování k zákazníkům, k přírodě, k okolí. Znamená to, že se organizace nesoustřeďuje jen na zisk, ale i na environmentální a společenské aspekty své činnosti. Společenská odpovědnost firmy je v zájmu podniku samotného – zvyšuje totiž produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobou konkurenční úroveň,“ vysvětlil provozně-technický náměstek TSO Martin Girášek, který se předávání ceny zúčastnil společně s ředitelem Janem Hazuchou. Ten řekl, že si ocenění nesmírně váží a dodal: „Na cestu společenské odpovědnosti jsme se vydali před čtyřmi lety. O tom, že to děláme docela dobře, svědčí i ocenění, která jsme obdrželi. Ta patří nejen naší společnosti, ale i všech našim zaměstnancům, za což jim velmi děkuji.“

 • IMG1320
 • JZ1929
 • JZ1996
 • logo1
 • logo2
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015

Společnost Technické služby Opava s.r.o. převzala dne 5.4.2016 v Clarion Congress Hotelu Ostrava z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka "Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015". Společnost zvítězila v kategorii Podnikatelský sektor, firmy do 250 zaměstnanců.

Technickým službám Opava s.r.o. se tak dostalo dalšího významného ocenění poté, co se staly v listopadu minulého roku vítězem "Národní ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně v kategorii Malý a střední podnik".

Společenská odpovědnost organizací je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.
Společenská odpovědnost je totiž jakási vyšší forma slušného chování, slušného k zaměstnancům, k zákazníkům, k přírodě, k okolí. To znamená, že organizace se soustřeďuje nejen na zisk, ale i na environmentální a společenské aspekty své činnosti. 
Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců, přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a zároveň může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit.

Výsledky na stránkách Moravskoslezského kraje.

 • IMG 7391m
 • IMG 7393m
 • IMG 7404m
 • IMG 7408
 • IMG 7409
 • logoimage002
 • logoimage004
Cena za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně za rok 2015

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly v úterý 24. listopadu 2015 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

S přijetím vládního Národního akčního plánu společenské odpovědnosti (CSR) v loňském roce konečně začalo akcelerovat i dění v oblasti korektního podnikání, budování pozitivního vztahu firem ke společnosti a v dodržování principů udržitelného rozvoje. Významnou součástí tohoto plánu je i „Program Národní ceny za společenskou odpovědnost“, který oceňuje firmy, které v této oblasti uspěly. Význam CSR roste v celém světě a má stoupající vliv nejen na plnění zásad udržitelného rozvoje.

Významného ocenění se v této národní soutěži dostalo opavské firmě Technické služby Opava s.r.o., která zvítězila v „Ceně za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ za rok 2015, a to v kategorii Malý a střední podnik. V úterý 24.11.2015 na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, konaném pod záštitou prezidenta republiky, převzal provozně - technický náměstek opavských technických služeb, Ing. Martin Girášek, spolu s ředitelem společnosti Ing. Janem Hazuchou, ocenění pro vítěze programu Podnikáme odpovědně.

„Cena za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ oceňuje podnikatele, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené a jejich odpovědné chování pozitivně ovlivňuje ostatní organizace, ale i samotné spotřebitele. Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců, přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a zároveň může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranamivčetně veřejnosti nebo místních komunit.

Na konferenci Podnikáme odpovědně, pořádané následující den Asociací společenské odpovědnosti v bloku určeném pro vítěze soutěže, prezentoval náměstek Girášek společnost Technické služby Opava a její plány do budoucna, zároveň tak technické služby propagovali a zviditelnili Statutární město Opava a region, do kterého společnost neodmyslitelně patří.

O slavnostní události informoval také web www.novinky.cz.

 • 20151124 190247 0275 narodni cena kvality
 • 20151124 190533 0285 narodni cena kvality
 • 20151124 192454 0417 narodni cena kvality
 • 20151124 194250 0523 narodni cena kvality
 • 20151124 194252 0525 narodni cena kvality
 • 20151124 203314 0861 narodni cena kvality
 • 20151124 205650 1027 narodni cena kvality
 • 20151124 210807 1075 narodni cena kvality
 • cena
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2014

Společnost je držitelem Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2014 a bylo jí uděleno Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální.

 • Cena hejtmana
Zvláštní cena za příkladnou péči o historickou a kulturní památku

Společnost získala v soutěži Hledáme top aqua zařízení 2014 Zvláštní cenu za příkladnou péči o historickou a kulturní památku.

 • Top Aqua 2014
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2013

Společnost je držitelem Čestného uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti.

 • Cena hejtmana 2013