Přeskočit na obsah

Technické služby

Strategie společnosti

Strategie společnosti

 • Hlavní úkolem pro budoucí léta je udržet a zkvalitňovat standard poskytovaných služeb a zabezpečení kvality výrobků a služeb pro Statutární město Opava, ale také pro ostatní zákazníky,
 • Udržet a rozšířit objem činností pro Statutární město Opava a ostatní zákazníky,
 • Rozšířit své služby také pro obce a firmy v regionu města Opavy,
 • Kvalitně a zodpovědně plnit uzavřené obchodní smlouvy ke spokojenosti odběratelů,
 • Dosahovat spokojenosti a kvalifikačního rozvoje zaměstnanců,
 • Zefektivňovat poskytované služby, zvyšovat produktivitu práce,
 • Snižovat pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti,
 • Udržovat míru závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti na stávající, tedy téměř nulové úrovni,
 • Minimalizovat produkci odpadů z vlastní činnosti,
 • Modernizovat síť veřejného osvětlení s důrazem na úsporu elektrické energie, zavádět další úsporná opatření, snižující spotřebu médií,
 • Provozovat parkoviště v rámci Zóny placeného stání v maximální míře technologií, využívající obnovitelný zdroj energií,
 • Soustavně investovat do nákupů investičních strojních a mechanizačních prostředků s cílem, disponovat s mechanizací do 8 let stáří. Mechanizační prostředky budou pořizovány šetrné k životnímu prostředí (baterie, CNG, pohon splňující normu EURO),
 • Dodržovat zásady Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uplatňování zodpovědnému přístupu k ochraně životního prostředí,
 • Dodržovat a řídit se 10 základními principy UN Global Compact, chovat se společensky odpovědně a trvale udržitelně.

Technické služby Opava a. s.

Adresa

Těšínská 2057/1, 746 01 Opava

IČO / DIČ

64618188 / CZ64618188

ID datové schránky

2nr6jkm

Telefon