Přeskočit na obsah

Svoz odpadu 1. ledna 2024 NEBUDE prováděn

V pondělí 1. ledna 2024 nebude prováděn svoz odpadu. V úterý 2. ledna budeme pracovat v prodloužených směnách tak, aby byly během dne vysypány všechny popelnice, které se standardně odvážejí v pondělí a v úterý v lichém kalendářním týdnu. Žádáme proto všechny, kteří mají plánované výsypy 1. 1. a 2. 1. 2024, aby nádoby připravili k výsypu v úterý 2. 1. 2024 od 6. hodin a ponechali je takto po celý den do doby, než budou svezeny. Svoz kontejnerů s komunálním odpadem bude posunut o jeden den, tzn. vývoz z 1. 1. 2024 bude uskutečněn 2. 1. 2024 a pravidelný svoz z 2. 1. 2024 bude uskutečněn 3. 1. 2024.