Přeskočit na obsah

Reuse centrum Přemyslovců – zahájení provozu

Ve středu 3. 8. 2022 ve 12 hodin bude zahájen provoz Reuse centra v areálu sběrného dvora na ulici Přemyslovců v Jaktaři

Otevírací doba centra bude vždy ve středu a v sobotu od 11:00 do 17:30 hodin pouze v době letního provozu sběrného dvora, tj. od 15. března do 15. listopadu.

Reuse centrum umožní v provozní době centra občanům města Opavy odložení věci(í) v areálu sběrného dvora v Jaktaři, na místě k tomu určeném. Občan věc odloží, čímž dá najevo, že ji nechce dále vlastnit.

V rámci centra bude rovněž provozována veřejná sbírka „Veřejná zeleň města Opavy“ za účelem výsadby a údržby zeleně na městských pozemcích.

Odložené věci se v Reuse centru budou shromažďovat maximálně do výše skladovací kapacity centra a následně vydávat zájemcům, kteří mohou formou příspěvku za tyto věci podpořit výsadbu veřejné zeleně v Opavě.

Hlavním cílem zřízení Reuse centra je minimalizace vzniku odpadů. Zřízením centra vzniká  možnost pro opětovné využití vybraných předmětů, kterých se chce jejich původní majitel zbavit.

  • 720 985 242 – kontakt do Reuse centra
  • 553 759 123 – kontakt pro případné dotazy k Reuse centru, Sběrným dvorům a kontejnerové přepravě.

Podmínky pro příjem věcí do Reuse centra

Pravidla převzetí – předání předmětů