Přeskočit na obsah

3. dubna 2023 zahájení svozu bioodpadu v roce 2023 + čipování BIO nádob

S prvními svozy BIO odpadu začnou zaměstnanci Technických služeb Opava s.r.o. postupně montovat na všechny nádoby čipy, které poslouží k evidenci výsypů. Pro usnadnění a zrychlení této činnosti žádáme všechny, aby vždy v den pravidelného svozu BIO odpadu ponechali nádobu na ulici až do 14. hodiny.

Nádoby na BIO odpad patřící firemním zákazníkům se označovat čipy nebudou.

Děkujeme za spolupráci

Dny svážení – pravidelnost svozu